Príznak mŕtvice, o ktorom ste možno ešte nepočuli!

Cievnu mozgovú príhodu možno rozpoznať podľa mnohých znakov, ale tento znak možno nepoznáte. K mozgovej príhode môže dôjsť u žien aj u mužov a jej príznaky sú, žiaľ, rozpoznané príliš neskoro, čo často končí smrťou.

Obe pohlavia však môžu mať rôzne príznaky. Napríklad u žien existuje jeden príznak, ktorý by takmer nikto nerozpoznal…

S mŕtvicou sa často zamieňa “prechodný ischemický záchvat” (TIA), pri ktorom sa preruší prietok krvi do určitej oblasti mozgu. Oba prípady sú si veľmi podobné, ale pri TIA trvajú príznaky menej ako 24 hodín, zvyčajne 1-2 hodiny.

Hoci TIA nespôsobuje trvalé poškodenie, môže byť varovným signálom pred budúcou cievnou mozgovou príhodou. Väčšina pacientov s TIA má veľmi skoro po záchvate aj cievnu mozgovú príhodu.

Náhly nástup oboch príznakov zahŕňa poruchy videnia, ťažkosti s rečou, zmätenosť, problémy s rovnováhou, necitlivosť, slabosť, ochrnutie končatín a tvárových svalov, najmä na jednej strane.

U žien sa vyskytujú ďalšie príznaky. Patrí medzi ne dýchavičnosť, bolesť/tlak na hrudníku, rýchly a nepravidelný srdcový tep, náhla štikútka, nevoľnosť a únava. Tým je potrebné venovať osobitnú pozornosť.

Pridajte komentár

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*