Rakovina kože: 4 kľúčové veci, ktoré by ste mali vedieť!

  • Hlavné príčiny vzniku rakoviny kože, ako vyzerá a kde na tele sa vyskytuje.

Rakovine kože možno predchádzať správnou ochranou pred faktormi, ktoré ju spôsobujú a poznaním niektorých základných faktov ju možno účinne a včas liečiť.

Príčiny, ktoré vedú k vzniku rakoviny kože

Pri vzniku rakoviny kože zohrávajú úlohu faktory prostredia (UV žiarenie, ultrafialové žiarenie), fenotypové charakteristiky každého jedinca (farba kože, počet znamienok) aj genetické faktory (prítomnosť mutácií v génoch, ktoré sa podieľajú na karcinogenéze).

Vystavenie slnečnému žiareniu je napriek tomu najdôležitejším rizikovým faktorom pre vznik melanómu aj iných foriem rakoviny kože.

Ako vyzerá rakovina kože

Bazocelulárny karcinóm sa zvyčajne prejavuje ako červeno sfarbený uzlík, ktorý môže krvácať, alebo ako vred, ktorý sa nehojí. Rastie pomaly, ale ak sa nelieči, môže viesť k výrazným deformáciám kože.

Možnosť metastázovania bazocelulárneho karcinómu do iných orgánov je veľmi zriedkavá. Skvamocelulárny karcinóm je klinicky podobný bazocelulárnemu karcinómu, ale má rýchlejší rast a výrazne vyššiu pravdepodobnosť metastázovania.

Melanóm sa vyznačuje tmavou (atramentovou) farbou. Zvyčajne sa objavuje ako “znamienko”, ktoré buď neexistovalo, alebo sa jeho vzhľad výrazne zmenil. Ak sa včas nediagnostikuje a nelieči, ide o potenciálne smrteľnú rakovinu.

Najčastejšie formy rakoviny kože

Rakovina kože sa delí na nemelanómovú a melanómovú. Nemelanómový karcinóm zahŕňa bazocelulárny karcinóm a skvamocelulárny karcinóm, ktoré sú najčastejšími formami zhubných nádorov kože.

Melanóm je síce zriedkavejší ako bazocelulárny karcinóm a skvamocelulárny karcinóm, ale je najnebezpečnejšou formou rakoviny, ktorá môže byť smrteľná, ak nie je včas diagnostikovaná.

Bazocelulárny karcinóm a skvamocelulárny karcinóm vznikajú v štrukturálnych bunkách vonkajšej vrstvy kože, epidermy. Melanóm vzniká v melanocytoch, bunkách, ktoré produkujú melanín, pigment, ktorý chráni pokožku pred škodlivými účinkami ultrafialového žiarenia.

Kde v tele sa nachádza

Rakovina kože sa môže vyskytnúť v ktorejkoľvek časti kože, dokonca aj na miestach, ako sú dlane rúk, chodidlá, koža pod nechtami, genitálie alebo pery.

Bazocelulárny a skvamocelulárny karcinóm sa najčastejšie vyskytuje v oblastiach, ktoré sú najviac vystavené slnku, ako je tvár, uši a pokožka hlavy, najmä u mužov s alopéciou.

Melanóm sa častejšie vyskytuje na miestach, ktoré sú nepravidelne vystavené slnečnému žiareniu (v zime zakryté miesta, ktoré sú vystavené slnku len v letných mesiacoch), napríklad na chrbte a dolných končatinách.

Pridajte komentár

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*