Toxická chemikália v plastoch, ktorá spôsobuje nádory v maternici…

Podľa novej štúdie toxická chemická látka, ktorá sa nachádza v nádobách na potraviny a iných plastoch pre domácnosť, zvyšuje riziko vzniku nádorov maternice.

Odhaduje sa, že u ôsmich z desiatich žien sa niekedy v živote objavia nerakovinové morfómy, ktoré sú zvyčajne neškodné a mnohé z nich zostanú nepovšimnuté.

V 25 % prípadov však narastú do takých rozmerov, že spôsobujú problémy s plodnosťou a potraty. Na ich odstránenie je potrebný zložitý chirurgický zákrok. Výskumníci zo Severozápadnej univerzity skúmali 712 žien pred menopauzou a ich vystavenie dietylhexylftalátu (DEHP), chemickej látke používanej na spevnenie plastov.

Zistili “silnú súvislosť” medzi vyšším obsahom DEHP a rizikom vzniku veľkých, symptomatických myómov. Vedci v laboratórnom experimente dokázali, že DEHP spúšťa proces, ktorý spôsobuje rýchlejší rast myómov.

Pretože DEHP bol klasifikovaný ako “toxický pre reprodukčné zdravie”, čo znamená, že by mohol poškodiť plodnosť, bol v roku 2015 zakázaný podľa európskeho práva. V USA sa však stále používa v mnohých spotrebných tovaroch.

DEHP sa používa v plastoch, aby boli pružnejšie a odolnejšie. Napríklad obaly na potraviny, sprchové závesy, plastové hračky a niektoré kozmetické výrobky. Časom sa tieto častice oddeľujú od predmetov a ľudia ich buď vdychujú vo forme prachu, alebo ich prehĺtajú.

Maternicové myómy sú bežné nenádorové nádory, ktoré postihujú približne jednu z ôsmich žien, ktoré sa vyvíjajú v maternici alebo jej okolí. Väčšinou nie sú väčšie ako hrášok a nespôsobujú žiadne príznaky. V 25 % prípadov sa však zväčšujú a spôsobujú silnú menštruáciu, bolesti brucha alebo chrbta a časté močenie.

Lekári tieto prípady liečia buď liekmi, alebo ich odstraňujú zložitým chirurgickým zákrokom. Ženy, ktoré chcú mať deti, podstupujú operáciu na odstránenie týchto výrastkov z maternice. Vo veľmi závažných prípadoch však môže byť potrebné odstrániť celú maternicu.

Presná príčina vzniku myómov nie je známa, ale predpokladá sa, že súvisí s estrogénom. Väčšina sa zmenší po menopauze, keď klesne hladina estrogénu. Obézne ženy a ženy afroamerického pôvodu sú najviac ohrozené myómami. Niekoľko štúdií tiež ukázalo, že vystavenie chemickým látkam, ako je DEHP, môže zvýšiť riziko.

Vedci opätovne analyzovali údaje z predchádzajúcej štúdie, ktorá sa uskutočnila v rokoch 2006 až 2015 a ktorej sa zúčastnilo 780 žien pred menopauzou. Sledovali príznaky, ktoré sa u nich vyskytli a analyzovali vzorky moču na prítomnosť DEHP a iných ftalátov.

V druhej časti štúdie bolo fibroidné tkanivo získané od 48 žien pred menopauzou, ktoré podstúpili operáciu na jeho odstránenie. Bunky sa potom oddelili a vystavili pôsobeniu ftalátov, ktoré zodpovedali hladinám zaznamenaným vo vzorkách moču. Chemikálie, ktorým boli vystavení, zahŕňali MEHHP, ktorý vzniká pri rozklade DEHP v tráviacom trakte.

Bunky vystavené vyšším hladinám chemikálie rástli rýchlejšie a menej často odumierali. Pôrodník a autor štúdie Dr. Serdar Bulun, MD, povedal: “Tieto toxické znečisťujúce látky sú všade, vrátane obalov potravín, vlasových výrobkov a kozmetických prípravkov, a ich používanie nie je zakázané.

Sú viac než len znečisťujúcimi látkami životného prostredia. Môžu spôsobiť špecifické poškodenie ľudských tkanív.” Európska únia zakázala používanie DEHP v kozmetike a iných výrobkoch.

Podeľte sa o tieto zaujímavé informácie aj s ostatnými.

Pridajte komentár

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*