Vyskúšajte tento 20 sekundový test, ktorý odhalí zdravie vášho mozgu!

Ak chcete zistiť, v akom stave sa nachádza váš mozog, skúste stáť na jednej nohe aspoň 20 sekúnd, odporúčajú vedci z Japonska. Dobrovoľníci tiež podstúpili vyšetrenie magnetickou rezonanciou mozgu (MRI), aby sa zistilo, či netrpia mozgovou mikroangiopatiou, a vyplnili online dotazníky na posúdenie svojich kognitívnych funkcií.

Mozgová mikroangiopatia je poškodenie malých tepien v mozgu, ktoré znižuje ich pružnosť, a tým narúša prietok krvi. Toto ochorenie, ktorého výskyt sa zvyšuje s vekom, sa považuje za ukazovateľ zvýšeného rizika budúcej závažnej mozgovej príhody a predchádzajúce štúdie ho tiež spájali so stratou motorickej koordinácie a kognitívnymi poruchami.

Nevyvoláva však zjavné príznaky, takže pacienti nevedia, že ju majú. Výskumníci z Kjótskej univerzity zistili, že mozgová mikroangiopatia súvisí s neschopnosťou udržať rovnováhu na jednej nohe dlhšie ako 20 sekúnd a so slabším výkonom v testoch kognitívnych funkcií. Okrem toho súvisel s prítomnosťou malých subklinických infarktov.

Mozgové infarkty sú upchatia mozgových ciev, ktoré prerušujú prietok krvi a vedú k odumieraniu buniek zásobovaných týmito cievami. Na druhej strane, subklinické ochorenie je také, ktoré nespôsobuje zjavné príznaky. Tieto zistenia naznačujú, že “schopnosť udržať rovnováhu na jednej nohe je dôležitým testom na posúdenie zdravia mozgu,” povedal vedúci výskumník Dr. Yasuharu Tabara z Kjótskeho centra pre genómovú.

Zdieľajte aj so svojimi priateľmi.

Pridajte komentár

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*