Neznáme nebezpečenstvo aj pre tých, ktorí sú relatívne štíhli!

Podľa štúdie uverejnenej v roku 2015 v časopise Annals of Internal Medicine sa tuk okolo stredu trupu môže ukázať ako nebezpečný pre zdravie človeka, a to aj v prípade, že tento človek nie je obézny alebo nemá veľkú nadváhu.

Uvádza sa v nej, že ľudia, ktorí majú normálnu hmotnosť, ale majú aj tuk okolo pása, majú vyššie riziko úmrtia ako ľudia s nadváhou alebo obezitou, ktorí však majú rovnomernejšie rozložený tuk po celom tele.

Ako sa uskutočnil výskum

Na účely výskumu vedci analyzovali údaje z jednotlivých prieskumov na celkovo 15 184 dospelých vo veku od 18 do 90 rokov. Účastníci mali k dispozícii približne 14 rokov sledovaných údajov, ktoré vedci použili na zistenie, ako súvisí riziko srdcových ochorení a celkové riziko úmrtia s rozložením tuku v tele, bez ohľadu na percentuálne množstvo tuku v tele.

Úloha BMI

Zistili, že ľudia s normálnou hmotnosťou, ale s “centrálnou obezitou”, t. j. s normálnym indexom telesnej hmotnosti (BMI), ale s vysokým pomerom pásu k bokom, majú vyššie riziko úmrtia ako ľudia s vysokým BMI, ale s rovnomernejším rozložením tuku (t. j. s nižším pomerom pásu k bokom).

Hoci cieľom tejto štúdie nebolo zistiť, “prečo” sa tak deje, autori predpokladajú, že najpravdepodobnejším “vinníkom” je viscerálny tuk, t. j. tuk uložený v oblasti brucha.

Predpokladá sa, že tento tuk je z metabolického hľadiska nebezpečnejší ako podkožný tuk a môže zvyšovať inzulínovú rezistenciu a zápal. Je pravdepodobné, že ľudia s väčším množstvom viscerálneho tuku sú vystavení vyššiemu riziku srdcových a iných zdravotných problémov, ktoré môžu prispievať k riziku úmrtia.

Ľudia s nadváhou alebo obezitou na základe BMI môžu mať väčšie množstvo podkožného tuku v oblasti bokov a nôh. Ide o tuk, ktorý sa spája so zdravším metabolickým profilom, tvrdia autori štúdie.

To môže vysvetľovať neočakávané zlepšenie prežívania u ľudí s nadváhou alebo obezitou v porovnaní so štíhlejšími ľuďmi, ktorí však majú veľa brušného tuku.

Pridajte komentár

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*