Obťažujúci príznak, ktorý zvyšuje riziko demencie a mŕtvice!

Z výsledkov nedávnej štúdie vyplýva nový prognostický ukazovateľ pre mŕtvicu a neurodegeneratívne ochorenia, ako je Alzheimerova choroba.

Čo ukázal výskum

Nedávna štúdia uverejnená v časopise Regional Anesthesia & Pain Medicine poukazuje na difúznu fyzickú bolesť ako na rizikový faktor zvýšeného rizika neurodegeneratívnych ochorení a mozgovej príhody. Ukázalo sa, že táto súvislosť nezávisí od faktorov, ako je vek, celkový zdravotný stav a životný štýl.

Difúzna bolesť tela je typ chronickej bolesti spojenej s poruchami pohybového aparátu. Podľa definície American College of Rheumatology zahŕňa bolesť nad a pod pásom, na oboch stranách tela, lebky, chrbta a rebier. Z viacerých štúdií vyplynulo, že je spoľahlivým prediktorom rakoviny, ochorenia periférnych tepien a kardiovaskulárnych ochorení, ako aj významným prediktorom úmrtia.

Existujúca literatúra naznačuje, že chronická bolesť môže byť skorým príznakom kognitívnej poruchy. To, čo nebolo známe a čo bolo predmetom nedávnej štúdie, bola možná súvislosť difúznej bolesti s demenciou a nástupom mozgovej príhody.

Výskumníci čerpali údaje o 2 464 účastníkoch druhej generácie z prestížnej kohorty Framingham Heart Study, ktorí v rokoch 1990 až 1994 absolvovali kompletné klinické vyšetrenie s fyzikálnym vyšetrením, laboratórnymi testami a presným hodnotením bolesti. Do úvahy sa brali aj ďalšie potenciálne ovplyvňujúce faktory, ako sú hypertenzia a diabetes, index telesnej hmotnosti (BMI), životný štýl, depresia, pracovné povolanie, anamnéza užívania analgetík, rodinný stav a úroveň vzdelania.

Vzorka populácie bola rozdelená do troch skupín: difúzna bolesť (347 alebo 14 %), iná bolesť (definovaná ako bolesť jedného alebo viacerých kĺbov) alebo žiadna bolesť kĺbov (spolu 2 117) a bola sledovaná až do zaznamenania nástupu kognitívnych porúch a klinickej demencie (v priemere po 10 rokoch) alebo prvej mozgovej príhody (približne po 15 rokoch).

Podľa troch rôznych meraní:

Celkovo zo 188 účastníkov, u ktorých bol diagnostikovaný nejaký typ demencie, trpelo 50 (27 %) difúznou bolesťou a v porovnaní so 138 (73 %), resp. 31 (22 %) a 108 (78 %) účastníkov utrpelo cievnu mozgovú príhodu (spolu 139).

Po zohľadnení priťažujúcich faktorov mali osoby s pervazívnou bolesťou o 43 % vyššiu pravdepodobnosť demencie, o 47 % vyššiu pravdepodobnosť Alzheimerovej choroby a o 29 % vyššiu pravdepodobnosť mozgovej príhody v porovnaní s osobami bez chronickej bolesti.

Len u osôb starších ako 65 rokov sa tieto miery zmenili na 39 %, 48 % a 54 %.

Výskumníci upozornili, že ide o observačnú štúdiu, ktorá nemôže potvrdiť žiadnu príčinnú súvislosť. Výskyt demencie a mozgovej príhody bol obmedzený a kognitívne poruchy sú multifaktoriálne podmienené, vysvetlili. Difúzna bolesť však môže mať priamy vplyv na kognitívne funkcie alebo môže byť počiatočným štádiom demencie a Alzheimerovej choroby, čo bude možné zistiť na základe ďalších a rozsiahlejších štúdií.

Zdieľajte tento informatívny článok aj so svojimi priateľmi a rodinou.

Pridajte komentár

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*