Rakovina prsníka: Známe pilulky, ktoré zvyšujú riziko!

“Podľa najnovších výsledkov výskumu sa zdá, že “vinníkom” mierne zvýšeného rizika rakoviny prsníka sú antikoncepčné tabletky, pričom však vedci spresňujú, že toto riziko treba u žien v reprodukčnom veku hodnotiť v súvislosti s výhodami užívania týchto tabletiek

Ženy, ktoré užívajú antikoncepčné tabletky bez ohľadu na ich zloženie, majú mierne zvýšené riziko vzniku rakoviny prsníka, vyplýva z novej štúdie uverejnenej v časopise PLOS Medicine.

Ako zistil výskumný tím z Oxfordskej univerzity, ktorý štúdiu uskutočnil, antikoncepčné tabletky obsahujúce len progestagén majú podobnú pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka ako užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie s progestagénom aj estrogénom.

Podľa výsledkov štúdie je toto riziko 20 – 30 % po 5 rokoch užívania antikoncepčných tabliet bez ohľadu na ich zloženie. Podľa výskumného tímu sa v posledných rokoch výrazne zvýšilo používanie antikoncepčných tabliet obsahujúcich len progestagén.

“Vzhľadom na to, že základné riziko rakoviny prsníka sa zvyšuje s vekom ženy, hrozba spojená s užívaním akéhokoľvek typu antikoncepcie bude nižšia u mladších žien a zvýšená u starších žien,” spresňujú vedci.

“Toto riziko by sa však malo hodnotiť v súvislosti s výhodami používania antikoncepcie v reprodukčnom veku žien,” dodávajú.

Aby vedci dospeli k týmto záverom, analyzovali údaje od takmer 10 000 žien s rakovinou prsníka vo veku do 50 rokov a zahrnuli údaje od viac ako 18 000 kontrol, ktoré priniesli podobné výsledky.

Výsledky analýzy údajov ukázali, že približne 44 % žien s rakovinou prsníka a 39 % ich kolegýň v bežnej populácii používalo antikoncepciu na dosiahnutie hormonálnej regulácie. Približne polovica predpisovaných liekov sa týkala len progestagénov.

Súvisiaci 15-ročný výskyt rakoviny prsníka sa po 5 rokoch užívania odhadoval na 8 prípadov na 100 000 užívateliek hormonálnej antikoncepcie vo veku 16 až 20 rokov. Tento výpočet zodpovedá 265 prípadom na 100 000 užívateliek vo veku 35 až 39 rokov.

Štúdia ukázala, že ženy užívajúce kombinované tabletky mali o 23 % vyššie riziko rakoviny prsníka, zatiaľ čo ženy užívajúce len progestagénové tabletky mali zvýšené riziko o 26 %.

Na druhej strane injekčné podávanie progestagénu zvýšilo riziko rakoviny prsníka o 25 %, zatiaľ čo používanie vnútromaternicového telieska, ktoré uvoľňuje progestagén, zvýšilo riziko o 32 %.

Zdá sa, že nové zistenia sú v súlade s predchádzajúcimi výsledkami výskumu, ktorý zahŕňal ženy zo širšieho vekového rozpätia.

“Tieto výsledky naznačujú, že súčasné alebo nedávne používanie všetkých typov antikoncepcie obsahujúcej len progestagén je spojené s miernym zvýšením rizika rakoviny prsníka, podobne ako je to v prípade používania kombinovanej perorálnej antikoncepcie,” uzavrela výskumníčka Kirstin Pirie.

Pridajte komentár

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*